Dlaczego wybraliśmy hasło „Ja Wam pokażę”:

  • bo nauczyciele pokazują uczniom;
  • bo uczniowie pokazują nauczycielom;
  • bo starsi (uczniowie ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu oraz ZSP im. KZL w Lubaniu) pokazują naszym;
  • bo uczniowie starszych klas pokazują tym z  klas młodszych;
  • bo jedni nauczyciele innym;
  • bo przez stronę my – całemu światu;