Na lekcji przyrody w klasie 6B uczniowie dokonywali charakterystyki kontynentów. Praca w grupach przebiegała przez 3 lekcje. Uczniowie zostali wylosowani do poszczególnych grup i według NACOBEZU pracowali nad plakatem.

 

Ich zadaniem było stworzyć plakat dotyczący charakterystyki kontynentu.

W NACOBEZU znalazły się takie informacje jak:

  • nazwa kontynentu
  • mapa kontynentu
  • położenie (półkule)
  • oceany otaczające kontynent
  • najdłuższe rzeki
  • największe jeziora
  • najwyższe pasmo górskie
  • najwyższy szczyt
  • roślinność i zwierzęta

  • klimat

 

 

Przez cały okres pracy w grupach uczniowie mogli korzystać z zasobów internetu używając przy tym smartfonów lub tabletów.

 

 

 

Podczas lekcja podsumowującej zajęcia uczniowie prezentowali rezultaty swojej pracy prezentując plakaty oraz prezentację multimedialną w programie OpenOffice dotyczącą kontynentów.

 

 

Jednocześnie każdy z uczniów uzupełniał kartę pracy przygotowana przez nauczyciela dotyczącą charakterystycznych cech wszystkich kontynentów.

 

 

Tak szeroki zakres poznawania przez uczniów wiedzy na zajęciach przyrodniczych jest bardzo ważny, ponieważ w małych grupach     uczniowie uczą się od siebie nawzajem oraz przekazują sobie ważne informacje.