Uczniowie korzystali z aplikacji Europa quiz. Gra przeznaczona jest dla wszystkich, ktorzy chcą poznać kraje, stolice oraz flagi Europy i dostępna jest za darmo w sklepie googleplay.

Dzieci bez problemu rozpoznawały flagi większości europejskich krajow i podawały nazwy stolic wielu państw. Jeśli miały problem, korzystały ze spisu wszystkich europejskich stolic. Na konturowej mapie Europy kolorowały obszar państwa, ktorego nazwę stolicy potrafiły podać z pamięci.

Dzieci podczas zajęć doskonaliły:

  • umiejętności czytania mapy
  • utrwalanie poznanych wiadomości na temat państw Europy
  • poprzez naukę i zabawę efektywną współpracę.

Europa quiz in 3D class

Children were using the „Europa Quiz” application. The game is dedicated to all those, who would like to get the knowledge about foreign countries, their flags and capital cities.

The students’ task was to recognize flags and give the names of capital cities. They were also supposed to colour the state territories on the map.

By using the application, children had the opportunity to improve:

  • reading geographical maps
  • the knowledge about the European countries
  • the ability of cooperation