Rozpoczęliśmy od WISIELCA – gry utworzonej w LearningApps

 

  

Udało nam się odczytać temat. Same podatki przybliżył nam film z serii „podstawowe pojęcia ekonomiczne”

Czas na pracę – rozwiązywaliśmy zadania, np. takie:

  1. Rachunek za telefon z 22% watem wynosi 146,40 zł. Jaki jest rachunek netto?
  2. Osoby fizyczne osiągające roczny dochód do 37024 zł, płaciły w 2001 roku podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu. Jaki podatek zapłacił podatnik o dochodach rocznych 16 000 zł, jeżeli kwota wolna od podatku wynosiła 216,36 zł miesięcznie?
  3. Oblicz, jaką kwotę w cenie butelki wina o pojemności 0,75 l stanowi akcyza.

Na koniec rozwiązaliśmy Kahoota dotyczącego podatków.