W klasie IV odbyła się lekcja dotycząca Dziesięciu Przykazań Bożych. Uczniowie wyszukiwali za pomocą tabletów, telefonów i smartfonów strony internetowe zawierająca treść Przykazań, następnie tworzyli w grupach parafrazy Przykazań Bożych, zapisując źródła wiadomości, pozyskanych z internetu. Wiadomości ze stron internetowych posłużyły również uczniom do odnajdywania informacji, które pomogą w rozwiązywaniu zadań w ćwiczeniach.