W klasie IV d, uczniowie wyszukiwali w internecie wiadomości na temat autora lektury „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” – C. S. Lewis’a. Należało wyszukać odpowiednie źródła informacji, a następnie wybrać najważniejsze wiadomości o autorze i sporządzić notatkę do zeszytu. Zadanie miało na celu uświadomić uczniom, że wobec natłoku informacji w internecie, dość trudno wyszukać te najbardziej rzeczowe i przydatne.

Wir erkennen die richtigen Informationsquellen                    

In der Klasse IV d suchten die Schüler online nach Informationen über den Autor von „Die Chroniken von Narnia: Der Löwe, die Hexe und der Schrank” von C. Lewis. Sie mussten die richtigen Informationsquellen finden , dann die wichtigsten Informationen  über den Autor auswählen und die Notiz im Heft erstellen.Die Aufgabe bestand darin, die Schüler bewusst zu machen, dass es angesichts des Überangebots an Informationen im Internet ziemlich schwierig ist, das nützlichste zu finden.