15 listopada uczniowie klasy 2.a zdobyli wiedzę na temat niebezpieczeństw, jakie można napotkać w Internecie oraz zapoznali się z zasadami bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci. Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl.  

Na zajęciach w pracowni komputerowej dzieci, po zalogowaniu się na stronę www.sieciaki.pl, dołączyły do drużyny Sieciaków i przeglądały filmiki oraz gry dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

2A class safe on the web

On the 15th November, students in 2A class were learning about the danger which can be caused by the Internet. Children familiarized themselves with the rules of safe and useful surfing on the Internet (www.dzieckowsieci.pl). The class joined the Sieciaks’ Team by watching educational online films and playing games on www.sieciaki.pl.