Uczniowie klasy 5A podczas lekcji języka angielskiego za pomocą internetowej gry językowej „piekli” interaktywną pizzę. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych oraz słownictwa określającego produkty spożywcze. Należało prawidłowo rozpoznać przepis i w ciągu minuty sporządzić pizzę. Elementem zaskoczenia były niecodzienne składniki, które sprawiały, że zadanie było zarówno pożyteczne jak i zabawne.

 

Interactive pizza in class 5A.

Students during the English lesson were playing an online word game to prepare an interactive pizza. The aim of the lesson was to repeat and exercise countable and uncountable nouns. Children were supposed to read, understand and choose the ingredients of the pizza. The game brought children as much knowledge as fun.