W klasie 3a podczas zajęć z edukacji matematycznej uczniowie ćwiczyli odczytywanie godzin na zegarach z cyframi arabskimi, rzymskimi i bez cyfr (3 stopnie trudności) oraz tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem darmowej aplikacji „Kujon”.

    

Ta sama aplikacja posłużyła do zabaw ortograficznych przed dyktandem. Lekcja muzyki wzbogacona była o działania uczniów z planszami interaktywnymi wydawnictwa WSiP. Laptop podłączony do telewizora zastąpił uczniom tablicę interaktywną.