Uczniowie w klasie 5A wzięli udział w lekcji języka angielskiego, która odbyła się w konwencji „escape room”.  Uczniowie współpracując w grupach posługiwali się własnymi telefonami komórkowymi oraz dostępną siecią internetową. Korzystając z e-słowników, oglądając filmy na YouTube, odszyfrowując kody QR, układy współrzędnych oraz rozwiązując zadania leksykalne rozszerzali i utrwalali swoje umiejętności językowe.

Celem było zdobycie i rozszyfrowanie kodu QR, który krył hasło pozwalające na wydostanie się z klasy.

“The escape room” in class 5A.

During the English lessons, children from the class 5a were involved  in a game called “the escape room”.  Students were supposed to cooperate in small groups and solve several interactive tasks. They could make use of their own mobile phones connected to the internet. The English exercises were prepared on a basis of YouTube films, QR codes and coordinate systems. The children also were allowed to use e-dictionaries while doing the lexical exercises. The solved riddles led the children to a place where a password was hidden. This magical  password set the students free out of the classroom.